Jan har gjort en film om dykning efter kyrkklockan i Lillsjön. Förutom originalfilmen finns en med mindre storlek ifall man har långsammare uppkoppling.

 

Film, liten

Film, stor