Abilds socken i Falkenbergs kommun. Namnet Abild kommer från apel, ett antal apelträd som enligt sägen växte där kyrkan i dag står lade grunden till namnet, som har förändrats från apel, apuld och till slut Abild.

Abild var egen kommun till 1951 och eget Pastorat till 1960.

Nästan uteslutande är det kyrkan och godset Hjuleberg som dokumenterats och skrivits om genom åren, inte så konstigt eftersom dessa har och har haft den övergripande historien i Abild. Övriga Abild kom på pränt först år 2006 då hembygdsföreningen gav ut en hembygdsbok. Detta blev en markant vändning för att ge Abild ett ansikte utåt. Det läses, pratas och skrivs om Abild, människor har fått en information och inblick i en bygd där många har sina rötter.

Abild är en stor socken till ytan men har cirka 150 invånare. I slutet av 1800-talet bodde och levde närmare 1000 invånare i Abild, en folkmängd som var för stor för att få sin bärgning och trygghet i Abild. Detta innebar att bara under åren 1880-1900 emigrerade från Abild 260 personer eller var 3:e invånare.

I Abilds socken finns 90 registrerade fornminnen. Utöver alla bebyggelselämnningar som blivit fornminne finns många andra intressanta fornminnen. Platsen för penningfynd i Humselynga är ett, där det hittades 9 413 mynt år 1820 av en bonde när han skulle flytta på några stenar. Ett annat fornminne är Munkastenen vid Hjuleberg med sina 45 fint formade skålgropar.